Osiągnięcia w groszach cB2B

Zbieraj grosze cB2B gdy wykonujesz określone czynności.
5
Dodawanie filmów
Zyskuj punkty gdy dodajesz filmy na stronę.
Zdobywcy: 3
-5
Usuwanie filmów
Punkty zostaną odjęte gdy film zostanie usunięty ze strony.
Zdobywcy: 2
1
Polubienia filmów
Zyskuj punkty gdy polubisz film.
Zdobywcy: 1
-1
Cofnięcie polubienia filmu
Punkty będą odejmowane gdy wycofasz polubienie filmu.
Zdobywcy: 0
1
Komentowanie filmów
Zyskuj punkty gdy komentujesz film.
Zdobywcy: 0
-1
Usuwanie komentarzy filmów
Punkty będą odejmowane gdy komentarz do filmu zostanie usunięty.
Zdobywcy: 0
2
Wyróżnianie filmów
Zbieraj punkty za wyróżnienie filmów na stronie.
Zdobywcy: 1
-2
Cofnięcie wyróżnienia filmu
Punkty są odejmowane gdy wyróżnienie filmu zostanie cofnięte.
Zdobywcy: 0
-1
Reply Rejected As Answer In Event
Deduct Points when your reply is rejected from accepted answer in event's discussion
Zdobywcy: 0
-1
Reply Rejected As Answer In Group
Deduct Points when your reply is rejected from accepted answer in group's discussion
Zdobywcy: 0
-1
Reply Rejected As Answer In Page
Deduct Points when your reply is rejected from accepted answer in page's discussion
Zdobywcy: 0
5
Add Audios
Earn points when new audios are being added on the site.
Zdobywcy: 0
-5
Remove Audios
Points will be deducted when audio is deleted from the site.
Zdobywcy: 0
1
Like Audio
Earn points when liking an audio.
Zdobywcy: 0
-1
Unlike Audio
Points will be deducted when you unlike an audio.
Zdobywcy: 0
1
Comment On Audio
Earn points when posting a comment in an audio.
Zdobywcy: 0
-1
Comment Removed From Audio
Points will be deducted when a comment is removed from an audio.
Zdobywcy: 0
2
Audio Featured
Earn points when audio is featured on the site.
Zdobywcy: 0
-2
Audio Unfeatured
Points will be deducted when audio is unfeatured from the site.
Zdobywcy: 0
-1
Reply Deleted From A Discussion In Event
Deduct points when deleting a discussion's reply.
Zdobywcy: 0
Unable to load tooltip content.
Cron Job Starts