Zarząd

Mój profil w:    

Prezes Zarządu
Bio.: Koordynator projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości dla Urząd Miasta Warszawa

Mój profil w:    

Członek zarządu i pomysłodawca
Bio.: Prezes Zarządu Polish Business Club

Mój profil w:      

Członek zarządu
Bio.: Członek Zarządu Forum Młodych Lewiatan